Beställ

Forex-ordlista för nybörjaren

När du börjar handla med valutor kan det vara svårt att veta vad allt inom Forex jargongen egentligen betyder. Därför har vi listat en kort Forex-ordlista med ord som du behöver känna till för att komma igång.

 • Baisse = ett marknadsläge med sjunkande priser
 • Basvaluta = den valuta som en investerare eller trader huvudsakligen använder och för sin räkenskapsbok i. Normalt är detta den amerikanska dollarn men det kan också vara brittiska pund, euro och australiska dollar
 • Bekräftelse = ett dokument som redovisar för en uförd transaktion och utväxlas mellan de två parterna
 • Bundesbank = Centralbanken i Tyskland
 • Choice Market = en marknad helt utan så kallade spreads, vilket innebär att samtliga transaktioner sker till ett bestämt pris
 • Day trading = positioner som både öppnas och stängs samma handelsdag
 • Hausse = ett marknadsläge med stigande priser
 • Kurtage = transaktionsavgift som betalas till en mäklare.
 • Spread = kursgap
 • Valutanedskrivning = en minskning av valutavärdet
 • Valutarisk = hur sannolik en ofördelaktig förändring i växelkurser är
 • Volatilitet = marknadens rörelser tidsmässigt
 • Värdestegring = en valutas värde stiger som svar på marknadens efterfrågan
 • Om du behöver mer information om Forex jargongen och de ord som används inom denna branch och inte hittar de ord du söker i denna Forex-ordlista finns det en hel del guider i ämnet på nätet. Sök t.ex. på "Forex-ordlista" på antingen svenska eller engelska i en sökmotor för att hitta dem!

  Print icon Print this page

  Our Partner Sites